18/04/11

Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Berikut adalah prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi:

BIL
TINDAKAN
RUJUKAN
1
Mengeluar arahan melaksanakan pemantauan.
Surat/Memo/Minit Mesyuarat/ e-mail
2
Menentukan kriteria pemilihan lokasi pemantauan
Senarai lokasi/ kriteria
3
Menentukan spesifikasi dan prestasi perkhidmatan/kerja bagi lokasi yang dipantau
Senarai spesifikasi dan prestasi yang ditetapkan
4
Menyediakan takwim pemantauan
Memo/minit mesyuarat /Perancangan atau Takwim
5
Menyedia dan menentukan instrumen berdasarkan objektif pemantauan
Instrumen Pemantauan
6
Mengeluarkan arahan tugas sebelum pemantauan dilaksanakan
Arahan Tugas
7
Melaksanakan pemantauan menggunakan instrumen yang telah disediakan.

Instrumen Pemantauan
8
Menyedia dan menyerahkan dapatan pemantauan kepada lokasi pada hari pemantauan
Dapatan pemantauan
9
Mendapatkan maklum balas dari lokasi dalam tempoh 14 hari bekerja bagi :

i.teguran atau dapatan pemantauan yang tidak memenuhi spesifikasi dan prestasi perkhidmatan/kerja yang ditetapkan; ATAU

ii.cadangan penambahbaikan bagi lokasi yang mencapai spesifikasi dan prestasi perkhidmatan/kerja yang telah ditetapkan.

PK03-1 Borang Maklum Balas Pemantauan
10
Melaksanakan pemantauan susulan kepada lokasi yang tidak mencapai spesifikasi dan prestasi perkhidmatan/kerja yang ditetapkan.
Laporan tindakan susulan
11
Menyediakan laporan penuh pemantauan untuk diserahkan kepada Ketua Jabatan.
Laporan Penuh
12
Membentangkan laporan pemantauan dalam mesyuarat pengurusan
Minit mesyuarat

Pentaksiran yang dirancang, ditadbir, diskor dan dilapor oleh sekolah.
LPM menyediakan instrumen merangkumi piawai, kriteria, panduan dan peraturan
Bertujuan membolehkan calon mengukur tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai berbanding kriteria yang ditetapkan
Membolehkan calon memperbaiki pencapaian diri (assessment for learning)
Konsep PBS
Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan tentang murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Program Sekolah November ini..... mohon perhatian semua... SELAMAT DATANG KE KOFPA 2011

poster color